Kontroll av mindre lasteskip

Med lasteskip menes i forskriften, skip som ikke er:

  • Passasjerskip
  • Fiske –og fangstfartøy
  • Lekter
  • Hjelpefartøy som opererer sammen med sitt moderfartøy

Forskriftene for denne type fartøy krever kontroll av godkjent kontrollforetak for mindre lasteskip. Dette innebærer en egenkontroll med utfylling av et skjema, som en leverer videre til kontrollforetaket som tar resten av kontrollen. Etter fullført kontroll utstedes en fartøyinstruks som er gyldig i 30 måneder.

De nye reglene trådde i kraft 1.1.2015. I første omgang vil kravet om kontroll og fartøyinstruks gjelde skip hvor byggekontrakt ble inngått 1. juli 2014 eller senere og skip som blir levert 1. juli 2015 eller senere.

For skip med byggekontrakt før 1. juli 2015 og som i tillegg blir levert før 1. juli 2015, skal kontroll være utført og fartøyinstruks skal være ustedt senest 1. juli 2016.

Frist for fartøy kjølstrukket 1. januar 1990 eller senere: 1. januar 2017

Frist for fartøy kjølstrukket før 1. januar 1990 : 1. januar 2018

Tau Slipp og Båtbyggeri har ikke søkt om å bli godkjent kontrollforetak. Vi kan tilby å assistere ved egenkontrollen og eventuelt utbedre det som vi i lag finner nødvendig før dere bestiller tid hos kontrollforetak for å komme enklest mulig gjennom kontroll.

Det anbefales fra Sjøfartsdirektoratets side å føre en egen logg underveis med avvik – her har de lagt ut skjema på nettet som de benytter internt for fiskeflåten som kan benyttes for egen del for å få lette mellomkontroller og senere kontroller. Tau Slipp og Båtbyggeri kan ved ønske fra kunde assistere med å fylle inn i disse skjema ved service på båt med avdekkede feil / reperasjoner.