Lekter

18×5,5 meter lekter utstyrt med :

  • 130kW Generator
  • Kompressor
  • 28tm kran
  • Pelelodd

Denne benyttes til bygging og rehabilitering av brygger / kaianlegg , mudring og sjøtransport.