Velkommen til Tau Slipp og Båtbyggeri

Tau Slipp og Båtbyggeri er en allsidig bedrift innen service og vedlikehold av yrkes- og fritidsbåter.

Vårt hovedfokus er rettet mot service og reperasjoner av fartøy innen oppdrettsnæringen og persontransport, hvor vi har våre største kunder.

Som en av få gjenværende «tradisjonelle» slipper i området tar vi også opp en del større eldre trefartøy – er alltid stas med flotte seilfartøy og verneverdige fartøy med godlyd..

Spesifikasjoner om dimensjoner på slipp finner en på siden Slippen .